Your browser does not support script

 

 

 

 

 

 


Ik ben in de afgelopen jaren gefascineerd geraakt door de vele gezichten die de toekomst voor mij en mijn werkomgeving in petto heeft gehad - meestal net iets anders dan verwacht maar soms ook precies zoals het van te voren was voorgesteld. Die fascinatie heb ik vanuit zowel individueel als organisatorisch belang in professionele vorm verder ontwikkeld.

Een eerste, tastbaar bewijs van dat ontwikkelproces, is verschenen in de vorm van mijn boek: 'Future Management. De paradox van de beheersbare toekomst'. Een andere uiting van dat proces is deze site die ik verder wil uitbreiden tot een omgeving waarbinnen geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over alle aspecten die met (het beheersen van) de toekomst gepaard gaan.

De subtitel van het boek zegt dat de beheersbare toekomst niet bestaat. Het is een echte paradox - want de toekomst is toch niet te beheersen, toekomst en beheersing staan toch lijnrecht tegenover elkaar? En hoewel ik enerzijds realist genoeg ben om bovenstaande vragen bevestigend te beantwoorden ben ik ervan overtuigd, dat met een in de werkomgeving ingebed Future Management proces een organisatie tijdig kan anticiperen op datgene wat er op de organisatie afkomt. Ik help daar graag bij.Future Management BV  |  © december 2003  |  info@futuremanagement.nl  |  disclaimer